MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.4/2.64.4 CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - DATA TÌM ĐỒ 3, XUYÊN KEO, XÓA BO, TÌM LƯỠI HÁI

Thông tin: MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.4/2.64.4 CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT -  DATA TÌM ĐỒ 3, XUYÊN KEO, XÓA BO, TÌM LƯỠI HÁI

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ - NO GRASS, NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- DATA NGƯỜI HÔNG - PINK BODY

- XÓA CỎ - NO GRASS- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.4/2.64.4 CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT


 - FF THƯỜNG IOS:\

+ DATA FF TÌM LƯỠI HÁI TẠI ĐÂY

+ DATA FF TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO TẠI ĐÂY

+ DATA FF XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾN TẠI ĐÂY

+ DATA FF ĐI XUYÊN BOOM KEO TẠI ĐÂY

+ DATA FF ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM LƯỠI HÁI + TÌM GIẢM THANH TẠI ĐÂY

+ DATA FF TRỜI TỐI, XÓA CỎ TẠI ĐÂY+ DATA FF NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY

+ DATA FF XÓA NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY+ DATA FF XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- FF MAX IOS:

+ DATA FF MAX TÌM LƯỠI HÁI TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX XÓA VÒNG BO TỬ CHIẾN TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX ĐI XUYÊN BOOM KEO TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX ĐI XUYÊN BOOM KEO + TÌM LƯỠI HÁI + TÌM GIẢM THANH TẠI ĐÂY

+ DATA FF TRỜI TỐI, XÓA CỎ TẠI ĐÂY+ DATA FF MAX NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX XÓA NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY


+ DATA FF MAX XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!