MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.4X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - DATA PINK BODY, DATA WALL HACK ĐỦ LOẠIThông tin: MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - DATA PINK BODY, DATA WALL HACK ĐỦ LOẠI

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ - NO GRASS, NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- WALL HACK STONE

- WALL HACK FULL V1

- WALL HACK FULL V2- DATA NGƯỜI HÔNG - PINK BODY

- XÓA CỎ - NO GRASS- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT


 - FF THƯỜNG IOS:


+ DATA FF ĐI XUYÊN ĐÁ - WALL STONE TẠI ĐÂY+ DATA FF TRỜI TỐI, XÓA CỎ TẠI ĐÂY


+ DATA WALL HACK FULL V1 TẠI ĐÂY

+ DATA WALL HACK FULL V2 TẠI ĐÂY
+ DATA FF NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY


+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!