MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.X/2.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - DATA NGƯỜI HỒNG - PINK BODY

Thông tin: MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.X/2.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT -  DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ - NO GRASS, NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- DATA NGƯỜI HÔNG - PINK BODY

- XÓA CỎ - NO GRASS- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.X/2.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT -  DATA NGƯỜI HỒNG - PINK BODY


 - FF THƯỜNG IOS:

+ DATA FF NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY

+ DATA FF XÓA NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY+ DATA FF XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- FF MAX IOS:

+ DATA FF MAX NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY

+ DATA FF MAX XÓA NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY


+ DATA FF MAX XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂYHướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!