MOD IPA FREE FIRE OB29 1.64.X CHO IPHONE IOS - ĐI XUYÊN ĐÁ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Thông tin: MOD IPA FREE FIRE OB29 1.64.X CHO IPHONE IOS - ĐI XUYÊN ĐÁ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.

Dung lượng: 588MB

Chức năng:

- DÀNH CHO HỆ ĐIỀU HÀNH IPHONE IOS ĐÃ JB VÀ CHƯA JB

- ĐI XUYÊN ĐÁ V3 - WALL HACK STONE V3.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- NGƯỜI HỒNG - PINK BODY.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD IPA FREE FIRE OB29 1.64.X CHO IPHONE IOS - ĐI XUYÊN ĐÁ, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG, KHÔNG KHÓA/GHIM NICK.


 
- IPA MOD FF THƯỜNG V3 IOS - WALL HACK STONE (LINK MEDIAFIRE)TẠI ĐÂY

+ DATA FF XÓA CÂY CỎ TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!