MOD OBB FREE FIRE OB29 1.64.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 PLUS VÀ V2 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG.

Thông tin: MOD OBB FREE FIRE OB29 1.64.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 PLUS VÀ V2 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG 

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD OBB FREE FIRE OB29 1.64.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1 PLUS VÀ V2 PLUS, NGƯỜI HỒNG


 


- DATA OBB FF WALL HACK V1 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114495TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK V2 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114495TẠI ĐÂY- DATA OBB FF WALL HACK V1 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114496TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK V2 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114496TẠI ĐÂY- DATA XÓA BOOM KEO - NO ICE WALLTẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

- APP DATA VIEW FF OB29TẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!