MOD OBB FREE FIRE OB29 1.64.X V3 MỚI NHẤT - WALL HACK STONE - ĐI XUYÊN ĐÁ - CHƠI ĐƯỢC RANK, NO BAND.
Thông tin: MOD OBB FREE FIRE OB29 1.64.X V3 MỚI NHẤT - WALL HACK STONE - ĐI XUYÊN ĐÁ - CHƠI ĐƯỢC RANK, NO BAND.

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN ĐÁ - WALL HACK STONE.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD OBB FREE FIRE OB29 1.64.X V3 MỚI NHẤT - WALL HACK STONE - ĐI XUYÊN ĐÁ - CHƠI ĐƯỢC RANK, NO BAND.


 


- DATA OBB FF WALL HACK STONE 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114495TẠI ĐÂY
- DATA OBB FF WALL HACK STONE 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114496TẠI ĐÂY
- DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

- APP DATA VIEW FF OB29TẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!