APP DATA VIEW FF V6 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA, TÌM ĐỒ 3, TÌM SÚNG NGẮM CHO FREE FIRE OB29 1.64.12/2.64.12


Thông tin: APP DATA VIEW FF V6 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA, TÌM ĐỒ 3, TÌM SÚNG NGẮM CHO FREE FIRE OB29 1.64.11/2.64.11

Dung lượng:400KB

Chức năng:

+ MOD DATA ANTENNA YELLOW - MOD DATA ANTENNA THÍNH VÀNG.

+ MOD DATA ANTENNA BLUE - MOD DATA ANTENNA THÍNH XANH.

+ MOD DATA ESP NAME - MOD DATA HIỆN TÊN TRÊN ĐẦU.

+ MOD DATA TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO

+ MOD DATA ĐI XUYÊN KEO + TÌM M82B + ĐẠN

+ MOD DATA TÌM SÚNG NGẮM + ĐẠN

+ MOD DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN.

+ KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.

+ MOD DATA TÌM TRẬN ĐẤU RANK NHANH.

Link:


TẢI NHANH APP DATA VIEW FF V6 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA, TÌM ĐỒ 3, TÌM SÚNG NGẮM CHO FREE FIRE OB29 1.64.12/2.64.12


 


- APP DATA VIEW FF OB29 V6TẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO

Post a Comment

error: Content is protected !!