Sunday, September 19, 2021

APP DATA VIEW FF V7 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA, TÌM ĐỒ 3, TÌM SÚNG NGẮM CHO FREE FIRE OB29 1.64.13/2.64.13






Thông tin: APP DATA VIEW FF V7 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA, TÌM ĐỒ 3, TÌM SÚNG NGẮM CHO FREE FIRE OB29 1.64.13/2.64.13

Dung lượng:400KB

Chức năng:

+ MOD DATA ANTENNA YELLOW - MOD DATA ANTENNA THÍNH VÀNG.

+ MOD DATA ANTENNA BLUE - MOD DATA ANTENNA THÍNH XANH.

+ MOD DATA ESP NAME - MOD DATA HIỆN TÊN TRÊN ĐẦU.

+ MOD DATA TÌM ĐỒ 3 + BOOM KEO

+ MOD DATA ĐI XUYÊN KEO + TÌM M82B + ĐẠN

+ MOD DATA TÌM SÚNG NGẮM + ĐẠN

+ MOD DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN.

+ KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.

+ MOD DATA TÌM TRẬN ĐẤU RANK NHANH.









Link:






TẢI NHANH APP DATA VIEW FF V7 TỰ ĐỘNG CÀI ĐẶT DATA ANTENNA, TÌM ĐỒ 3, TÌM SÚNG NGẮM CHO FREE FIRE OB29 1.64.13/2.64.13


 














- APP DATA VIEW FF OB29 V7TẠI ĐÂY










Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO
Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment:

  1. MOD DATA FREE FIRE OB30 1.65.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V2 GIỮ NHÀ , ĐI XUYÊN KEO, AUTO HEADSHOT.

    ReplyDelete