MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB30 1.65.2/2.65.2 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK


Thông tin: MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB30 1.65.2/2.65.2 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE OB30 1.65.2

- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE MAX OB29 2.65.2

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:


TẢI NHANH MOD DATA ESP NAME, ANTENNA MÀU THÍNH  CHO FREE FIRE OB30 1.65.2/2.65.2


 
- FF THƯỜNG 1.65.2:


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNATẠI ĐÂY

--------------------------------------------------------------------------------
- DATA ESP NAME + HEADSHOT + ANTENNATẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------------------------

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THÍNH XANH TẠI ĐÂY

- FF MAX 2.65.2: 


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNA TẠI ĐÂY

-----------------------------------------------------------------------------------

- DATA ESP NAME + HEADSHOT + ANTENNATẠI ĐÂY

------------------------------------------------------------------------------

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG TẠI ĐÂY


+ DATA ANTENNA THÍNH XANH TẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


1 comment

  1. Update app data view...please.
error: Content is protected !!