MOD DATA ESP NAME VIP FIX LỖI CHỤP HÌNH, ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB29 1.64.8/2.64.8 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

Thông tin: MOD DATA ESP NAME VIP FIX LỖI CHỤP HÌNH, ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB29 1.64.8/2.64.8 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE OB29 1.64.8

- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE MAXOB29 2.64.8

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD DATA ESP NAME VIP CHO FREE FIRE OB29 1.64.8/2.64.8


 
- FF THƯỜNG 1.64.8:


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNATẠI ĐÂY

--------------------------------------------------------------------------------

- DATA ESP NAME HỖ TRỢ DATA ANTENNATẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THƯỜNG HỖ TRỢ CHƠI ESP NAME:

1. DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

2. DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

3. DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------------------------


- FF MAX 2.46.8: 


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNA TẠI ĐÂY

-----------------------------------------------------------------------------------

- DATA ESP NAME HỖ TRỢ DATA ANTENNA TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THƯỜNG HỖ TRỢ CHƠI ESP NAME:

1. DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

2. DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

3. DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

------------------------------------------------------------------------------Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!