Sunday, September 12, 2021

MOD DATA FREE FIRE MAX OB29 2.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - DATA PINK BODY, DATA WALL HACK ĐỦ LOẠI



Thông tin: MOD DATA FREE FIRE MAX OB29 2.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - DATA PINK BODY, DATA WALL HACK ĐỦ LOẠI

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA XÓA CÂY, XÓA CỎ - NO GRASS, NO TREE

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- WALL HACK STONE

- WALL HACK FULL V1

- WALL HACK FULL V2



- DATA NGƯỜI HÔNG - PINK BODY

- XÓA CỎ - NO GRASS



- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.







Link:













TẢI NHANH MOD DATA FREE FIRE MAX OB29 2.64.X CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT


 







- FF MAX IOS:


+ DATA FF ĐI XUYÊN ĐÁ - WALL STONE TẠI ĐÂY









+ DATA FF TRỜI TỐI, XÓA CỎ TẠI ĐÂY


+ DATA WALL HACK FULL V1 TẠI ĐÂY



+ DATA WALL HACK FULL V2 TẠI ĐÂY




+ DATA FF NGƯỜI HỒNG TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA TAYTẠI ĐÂY








Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: