MOD DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN HH MA TRẬN TÍM CHO FREE FIRE OB29 1.64.12/2.64.12 CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT

Thông tin: MOD DATA TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN HH MA TRẬN TÍM CHO FREE FIRE OB29 1.64.12/2.64.12 CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT 

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA ESP NAME + TÌM KIẾM VẬT PHẨM SỰ KIỆN HH MA TRẬN TÍM

- DATA ANTENNA TAY

- DATA ANTENNA ĐẦU


- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:

TẢI TẤT CẢ MOD DATA FREE FIRE OB29 1.64.12/2.64.12 CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT


 - FF THƯỜNG IOS:

+ DATA FF THƯỜNG ESP NAME + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA TAYTẠI ĐÂY- FF MAX IOS:

+ DATA FF MAX ESP NAME + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆN TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA TAYTẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!