UPDATE MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB29 1.64.9/2.64.9 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICKThông tin: UPDATE MOD DATA ESP NAME, DATA ANTENNA MÀU THÍNH ĐỊNH VỊ ĐỊCH XUYÊN MAP CHO FREE FIRE OB29 1.64.9/2.64.9 MỚI NHẤT - KHÔNG KHÓA NICK

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE OB29 1.64.9

- DATA ESP NAME CHO FREE FIRE MAXOB29 2.64.9

- PHÙ HỢP CHO MỌI LOẠI MÁY - WORK IN ALL DEVICE

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:

TẢI NHANH MOD DATA ESP NAME, ANTENNA MÀU THÍNH  CHO FREE FIRE OB29 1.64.10/2.64.10


 
- FF THƯỜNG 1.64.10:


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNATẠI ĐÂY

--------------------------------------------------------------------------------

- DATA ESP NAME HỖ TRỢ DATA ANTENNATẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THƯỜNG HỖ TRỢ CHƠI ESP NAME:

1. DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

2. DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

3. DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------------------------

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THÍNH XANH TẠI ĐÂY

- FF MAX 2.46.10: 


- DATA ESP NAME KHÔNG HỖ TRỢ DATA ANTENNA TẠI ĐÂY

-----------------------------------------------------------------------------------

- DATA ESP NAME HỖ TRỢ DATA ANTENNA TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA THƯỜNG HỖ TRỢ CHƠI ESP NAME:

1. DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

2. DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

3. DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

------------------------------------------------------------------------------

+ DATA ANTENNA THÍNH VÀNG TẠI ĐÂY


+ DATA ANTENNA THÍNH XANH TẠI ĐÂYHướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!