MOD OBB FREE FIRE MAX OB30 2.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

Thông tin: MOD OBB FREE FIRE MAX OB30 2.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN ĐÁ - WALL HACK STONE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD OBB FREE FIRE MAX OB30 2.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG


 


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112361TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112362TẠI ĐÂY


- DATA ĐI XUYÊN BOOM KEO + ANTENNA THÍNH VÀNG + AUTO HEADSHOT + BIẾN XE JEEP THÀNH XE QUÁI THÚ + TÌM XU, MÁUTẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!