MOD OBB FREE FIRE OB30 1.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 LITE, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

Thông tin: MOD OBB FREE FIRE OB30 1.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 LITE, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD OBB FREE FIRE OB30 1.65.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 LITE, NGƯỜI HỒNG, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG


 


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610TẠI ĐÂY


- FILE DATA + ESP NAME + AUTO HEADSHOTTẠI ĐÂY

- FILE DATA ĐI XUYÊN BOOM KEO + ESP NAME + AUTO HEADSHOT + TÌM MÁU, TÌM XU HỒI SINHTẠI ĐÂY

- FILE DATA CÀI THÊM CHO 2 DATA TRÊN:

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!