MOD OBB FREE FIRE OB30 1.65.X MỚI NHẤT - TRỜI TÓI, ĐI XUYÊN ĐÁ, XÓA CỎ, AUTO HEADSHOT, XUYÊN KEO, TÌM MÁU, XU


Thông tin: MOD OBB FREE FIRE OB30 1.65.X MỚI NHẤT - TRỜI TÓI, ĐI XUYÊN ĐÁ, XÓA CỎ, AUTO HEADSHOT, XUYÊN KEO, TÌM MÁU, XU

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.


- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.Link:TẢI NHANH MOD OBB FREE FIRE OB30 1.65.X MỚI NHẤT - TRỜI TÓI, ĐI XUYÊN ĐÁ, XÓA CỎ, AUTO HEADSHOT, XUYÊN KEO, TÌM MÁU, XU


 - DATA OBB FF WALL HACK 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114609TẠI ĐÂY
- DATA OBB FF WALL HACK 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114610TẠI ĐÂY
- DATA ĐI XUYÊN BOOM KEO + ESP NAME + AUTO HEADSHOT + TÌM MÁU, TÌM XU HỒI SINHTẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!