Friday, October 22, 2021

MOD OBB FREE FIRE OB30 1.66.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS NGƯỜI HỒNG, XUYÊN KEO, HEADSHOT, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG







Thông tin: MOD OBB FREE FIRE OB30 1.66.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS NGƯỜI HỒNG, XUYÊN KEO, HEADSHOT, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG

Dung lượng: 588MB

Chức năng:


- ĐI XUYÊN TƯỜNG - WALL HACK.

- TRỜI TỐI - NIGHT MODE.

- XÓA CỎ - NO GRASS.

- AUTO HEADSHOT 50% 

- CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/ ĐẤU THƯỜNG - WORK IN RANK/CLASSIC.

- CHƠI ĐƯỢC MỌI MAP ĐẤU - WORK IN ALL MAP.

- KHÔNG GHIM ID/ KHÓA NICK - NO BAND.







Link:











TẢI NHANH MOD OBB FREE FIRE OB30 1.66.X MỚI NHẤT - ĐI XUYÊN TƯỜNG V1, V2, V3 PLUS NGƯỜI HỒNG, XUYÊN KEO, HEADSHOT, CHƠI ĐƯỢC ĐẤU RANK/THƯỜNG


 










- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114654TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V1 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114655TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114654TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK FULL V2 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114655TẠI ĐÂY


- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 PLUS 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114654TẠI ĐÂY

- DATA OBB FF WALL HACK STONE V3 PLUS 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114655TẠI ĐÂY


- FILE DATA FULL ANTIBAND + ESP NAME + AUTO HEADSHOTTẠI ĐÂY

- FILE DATA FULL ANTIBAND + XUYÊN KEO + ESP NAME + AUTO HEADSHOTTẠI ĐÂY

- FILE DATA CÀI THÊM CHO 2 DATA TRÊN:

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ  BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT +  AIMBOT+  FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY




Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: