UPDATE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.3 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACC





Thông tin: 
UPDATE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.3 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACC

 


Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- AUTO HEADSHOT


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACC







Link:





TẢI NHANH FILE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.3 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACC


 















Loại 1

File Liên Kết Full v1 - Antiban: TẠI ĐÂY


Loại 2 

File Headshot Vị Trí BụngTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí NgựcTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Ngực - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng - Aimbot - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng - AimbotTẠI ĐÂY


File Antena Đầu - Headshot Chỉ Nhân Vật Nam - Vị Trí BụngTẠI ĐÂY


File Antena Đầu - Headshot Chỉ Nhân Vật Nữ - Vị Trí BụngTẠI ĐÂY


File Antena TayTẠI ĐÂY


File Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Antena VaiTẠI ĐÂY


Loại 3

File Antena Thính Xanh TẠI ĐÂY


File Antena Thính Tím TẠI ĐÂY


File Antena Thính Vàng TẠI ĐÂY


File Esp Name TẠI ĐÂY


File Esp Name - Bay Cao - Xuyên KeoTẠI ĐÂY






Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO











Post a Comment

error: Content is protected !!