UPDATE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.3 V2 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACCThông tin: 
UPDATE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.3 V2 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACC

 


Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- AUTO HEADSHOT


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACCLink:

TẢI NHANH FILE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.3 V2 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACC


 Free Fire Max


Loại 1

File Liên Kết Full v2: TẠI ĐÂY


File Liên Kết Yếu v2TẠI ĐÂY


Loại 2

File Antena Tay TẠI ĐÂY


File Antena Vai TẠI ĐÂY


File Antena Đầu TẠI ĐÂY


File Headshot Nữa Thân Trên TẠI ĐÂY


File Headshot Nữa Thân Trên - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Nữa Thân Trên - Antena Tay TẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí BụngTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Ngực - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí NgựcTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng Chỉ Nhân Vật Nam - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng Chỉ Nhân Vật Nữ - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot 100% Vị Trí Bụng - Gim Tâm TẠI ĐÂY


File Headshot 100% Vị Trí Bụng - Gim Tâm - Antena Tay TẠI ĐÂY


File Headshot 100% Vị Trí Bụng - Gim Tâm - Antena Đầu TẠI ĐÂY


Loại 3

File Esp NameTẠI ĐÂY


Loại 4 

File Fix Lỗi Không Tìm Thấy Đồ [ Cài Nếu Bị Lỗi ]TẠI ĐÂY

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEOPost a Comment

error: Content is protected !!