OBB FIX LAG FULL GLTOOLS MINECRAFT 1BIT SIÊU MƯỢT NO ROOT FIX MỌI LỖI KHÔNG VĂNG GAME 90FPS


Thông tin: 

 

OBB FIX LAG FULL GLTOOLS MINECRAFT 1BIT SIÊU MƯỢT NO ROOT FIX MỌI LỖI KHÔNG VĂNG GAME 90FPS

 


Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- FIX LAG


- TỐI ƯU FPS


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACCLink:TẢI NHANH OBB FIX LAG FULL GLTOOLS MINECRAFT 1BIT SIÊU MƯỢT NO ROOT FIX MỌI LỖI KHÔNG VĂNG GAME 90FPS


 

FIX LAG FREE FIRE V12 - CÓ ĐỒ: TẠI ĐÂY


FIX LAG FREE FIRE V12 - KHÔNG ĐỒ: TẠI ĐÂY


DATA XÓA MINI MAP: TẠI ĐÂY


DATA MINI MAP BÌNH THƯỜNG: TẠI ĐÂY

----------------------------------------------------------

FIX LAG FREE FIRE MAX - CÓ ĐỒ: TẠI ĐÂY


FIX LAG FREE FIRE MAX - KHÔNG ĐỒ: TẠI ĐÂY


DATA XÓA MINI MAP: TẠI ĐÂY


DATA MINI MAP BÌNH THƯỜNG: TẠI ĐÂY


---------------------------------------------------------------------------


OBB FF LITE COLORFUL - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF LITE COLORFUL - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V7 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V7 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V8 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V8 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V9 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V9 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V10 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V10 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V11 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V11 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V12 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V12 - 64 BIT:TẠI ĐÂYOBB FF MINECRAFT V13 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V13 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V14 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V14 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V15 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V15 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V16 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V16 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V17 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V17 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V18 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V18 - 64 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V19 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MINECRAFT V19 - 64 BIT:TẠI ĐÂY
---------------------------------------------------------

OBB FF MAX MINECRAFT V3 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MAX MINECRAFT V3 - 64 BIT: TẠI ĐÂYOBB FF MAX MINECRAFT V4 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MAX MINECRAFT V4 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MAX MINECRAFT V5 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MAX MINECRAFT V5 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


OBB FF MAX MINECRAFT V6 - 32 BIT:TẠI ĐÂY


OBB FF MAX MINECRAFT V6 - 64 BIT: TẠI ĐÂY


Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEOPost a Comment

error: Content is protected !!