UPDATE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.11 V21 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACC





Thông tin: 

 

UPDATE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.11 V21 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACC

 


Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- AUTO HEADSHOT


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACC







Link:





TẢI NHANH FILE DATA HEADSHOT 100% OB31 FREE FIRE MAX 2.68.11 V21 CỰC VIP, KHÔNG LỖI KHÓA ID, GHIM ACC


 















FreeFire Max


Loại 1

File Liên Kết Full v21TẠI ĐÂY


File Liên Kết Yếu v21TẠI ĐÂY


Loại 2

File Headshot 100% Vị Trí Bụng - Gim TâmTẠI ĐÂY


File Headshot 100% Vị Trí Bụng - Gim Tâm - Antena TayTẠI ĐÂY


File Headshot 100% Vị Trí Bụng - Gim Tâm - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Antena Đầu TẠI ĐÂY


File Antena VaiTẠI ĐÂY


File Antena Tay TẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí BụngTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Ngực - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí NgựcTẠI ĐÂY



File Headshot Nữa Thân TrênTẠI ĐÂY


File Headshot Nữa Thân Trên - Antena TayTẠI ĐÂY


File Headshot Nữa Thân Trên - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng Chỉ Nhân Vật Nữ - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Headshot Vị Trí Bụng Chỉ Nhân Vật Nam - Antena ĐầuTẠI ĐÂY


File Antena Đầu  + Headshot CổTẠI ĐÂY



Loại 3 

File Esp NameTẠI ĐÂY


File Esp Name - Bom Keo Chòi CanhTẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Bo Tử Chiến TẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Bo Tử Chiến - Bay CaoTẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Bo Tử Chiến - Bay Cao - Tìm Xu - Tìm Máu - Tìm KeoTẠI ĐÂY


File Esp Name - Tìm Xu - Tìm Máu - Tìm KeoTẠI ĐÂY


File Esp Name - Tìm Vật Phẩm Sự Kiện TẠI ĐÂY


File Antenna Thính Vàng TẠI ĐÂY


File Antenna Thính Tím TẠI ĐÂY


File Antenna Thính Xanh TẠI ĐÂY


File Esp Name - Tìm Súng Vss x: TẠI ĐÂY



File Esp Name - Tìm Súng FaMas x TẠI ĐÂY



File Esp Name - Tìm Súng Mp5 x TẠI ĐÂY




Esp Name - Bay [ Di Chuyển Kích Hoạt Bay ]: TẠI ĐÂY


Esp Name - Xóa Bo Tử Chiến - Xóa Skill Tôn Ngộ Không : TẠI ĐÂY


Esp Name - Xóa Bo Tử Chiến - Xóa Bo Tử Chiến - Xuyên Bom Keo: TẠI ĐÂY


File Esp Name - Tìm Súng Kar98 zTẠI ĐÂY



File Esp Name - Tìm Súng M14 YTẠI ĐÂY






File Esp Name - Tìm Toàn Bộ Súng Nâng CấpTẠI ĐÂY



Esp Name - Bom Keo Cái Nhà L: TẠI ĐÂY



Esp Name - Xuyên Thính - Xuyên Máy Bán Hàng: TẠI ĐÂY



Esp Name - Đi Dưới : TẠI ĐÂY

File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Tìm Đồ 3 - Tìm Xu - Tìm Máu - Tìm Bom Keo : TẠI ĐÂY



File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Tìm Đồ 3 - Tìm Xu - Tìm Máu - Tìm Bom Keo - Kar98z - Đạn Tỉa : TẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Tìm Đồ 3 - Tìm Xu - Tìm Máu - Tìm Bom Keo - M82B - Đạn Tỉa : TẠI ĐÂY



File Esp Name - Tìm Mp40 - Bom Keo - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Xóa Choáng : TẠI ĐÂY



File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Bom Keo HelloWeen : TẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Tìm Vật Phẩm Sự Kiện : TẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Tìm Xu - Tìm Máu : TẠI ĐÂY

File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Xuyên Bom Keo : TẠI ĐÂY



Esp Name - Xóa Bo Chế Độ Độc Lang Chiến - Xóa Skill Tôn Ngộ  : TẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Bo Tử Chiến - Bay - Tìm K98z - Xu - Máu - Keo ftTẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Skill Tô Ngộ Không - Tìm M82B - Xu - Máu - Keo - Hít Ke - Súng Bắn MáuTẠI ĐÂY 


File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Tìm Máu - Súng Bắn Tỉa TẠI ĐÂY


File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Tìm Xu - Tìm Lưỡi Liềm TẠI ĐÂY



File Esp Name - Xóa Skill Tôn Ngộ Không - Tìm Xu - Máu - Bom Keo - Hít Ke - Súng Bắn MáuTẠI ĐÂY 





Loại 4


File Fix Lỗi 0 Hiện Thị Đồ [ Cài Nếu Bị ]: TẠI ĐÂY





Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO











Post a Comment

error: Content is protected !!