HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB33 1.81.9 V19 PRO MỚI NHẤT - THÊM OBB MAGICBULLET, HEADSHOT
Thông tin:  

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB33 1.81.9 V19 PRO MỚI NHẤT - THÊM OBB MAGICBULLET, HEADSHOT


Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB32 1.81.9 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 12/05/2022.

- FILE DATA FIX LAG FULL:

+ TRUNG BÌNH, YẾU, CỰC YẾU, TRUNG BÌNH CỰC YẾU

- FILE DATA CÀI THÊM:

 FILE DATA FPS CAO 1.81.9

FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.........
Link:


TẢI NHANH TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB33 MỚI NHẤT


 
- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:+ FILE DATA FPS CAO TẠI ĐÂY- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:+ FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀYTẠI ĐÂY
- DATA CÀI THÊM LOẠI 3:


+ APP TỰ ĐỘNG CÀI DATA HEADSHOTTẠI ĐÂY


+ APP TỰ ĐỘNG CÀI DATA HEADSHOT V2TẠI ĐÂY


+ DATA ANTENNA HEADTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HANDTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAITẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA 3 TIATẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁOTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊNTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ  BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNGTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰCTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU +  AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT +  AIMBOT+  FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG:  TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100%TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT CỔ + ANTENNA ĐẦU:  TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT CỔ:  TẠI ĐÂYDATA KIỂU MỚI:+ DATA HEADSHOT 98% + AIMBOT CỔTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦUTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY
+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU CHỈ NHÂN VẬT NAMTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU CHỈ NHÂN VẬT NỮTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NÂNG CAO NHÂN VẬT LÊN GIÚP BẮN XUYÊN THÙNG, TƯỜNG, BOOM KEO....TẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAO HẾT CỠTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAO + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NỮ + AIMBOT ĐẦU B*ÔI NAMTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NỮ + AIMBOT ĐẦU B*ÔI NAM + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU NAM + AIMBOT HÁNG NỮTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ KHÔNG DANG TAY LOẠI MỚITẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT80%TẠI ĐÂY


+ DATA ĐẠN MA THUẬT -  MAGIC BULLETTẠI ĐÂY
DATA KIỂU CŨ:

+ DATA HEADSHOT 98% + AIMBOT CỔTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 98+ AIMBOT CỔ + ANTENNA TAYTẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦUTẠI ĐÂY+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY+ DATA  ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA  ANTENNA ĐẦU + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA  ANTENNA TAY + ĐẦU TOTẠI ĐÂY- DATA CÀI THÊM LOẠI 4 :
+ DATA GÓC NHÌN THỨ NHẤTTẠI ĐÂY


+ DATA ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGETẠI ĐÂY


+ DATA  TÌM XU, CHIP NÂNG CẤP, BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM XU, MÁU, KEO, SÚNG SẠCTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM SÚNG SẠCTẠI ĐÂY


+ DATA GHIM TÂM MISHATẠI ĐÂY


+ DATA GHIM TÂM MISHA + TÌM SÚNG SẠCTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM M82B + ĐẠN TỈATẠI ĐÂY


+ DATA TÌM TẤT CẢ SÚNG TRƯỜNG  TẤM XA + TÌM XU, KEO, CHIP NÂNG CẤPTẠI ĐÂY+ DATA BOOM KEO CHÒITẠI ĐÂY


+ DATA XÓA HOẠT ẢNHTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆNTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA BO TỬ CHIẾNTẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 5 :

+ DATA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 6 :

+ DATA MINI MAP GỐCTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA MINI MAP TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 7 :

+ DATA NHẤP NHÔTẠI ĐÂY

- DATA FIX LAG FULL:+ FILE DATA FLFF OB33 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB33 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB33 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB33 TRUNG BÌNH - CỰC YẾUTẠI ĐÂY
 FIX LAG OBB:1. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 64BIT VỚI TÊN OBB 2019115089:
[BAND ID] OBB FIX LAG V1 - CÓ TRỜI SÁNGESP NAME 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V2 - CÓ TRỜI SÁNG, KHÔNG CÓ ESP NAME 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V3 - CÓ TRỜI SÁNGESP NAME 170MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V4 - CÓ TRỜI SÁNG, KHÔNG CÓ ESP NAME 170MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V5 - CÓ TRỜI TỐIESP NAME 170MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V6 - CÓ TRỜI TỐI, KHÔNG CÓ ESP NAME 170MB TẠI ĐÂY[BAND ID] OBB FIX LAG V7 - CÓ TRỜI TỐIESP NAME 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V8 - CÓ TRỜI TỐI, KHÔNG CÓ ESP NAME 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V9 - CÓ TRỜI TỐIESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V10 - CÓ TRỜI TỐIESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG 170MB TẠI ĐÂY [BAND ID] OBB FIX LAG V11 - CÓ TRỜI SÁNGESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V12 - CÓ TRỜI SÁNGESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG 170MB TẠI ĐÂY


+ OBB V13 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB V14 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG TẠI ĐÂY


+ OBB V15 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, TRỜI TỐI TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB V16 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG, TRỜI TỐI TẠI ĐÂY


[BAND ID]OBB V17 KHÔNG FIX LAG CÓ HEADSHOT, ESP NAME, TRỜI TỐI TẠI ĐÂY


[BAND ID]OBB V18 KHÔNG FIX LAG CÓ HEADSHOT, ESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG, TRỜI TỐI TẠI ĐÂY


+[BAND ID] OBB V19 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, TRỜI TỐI, MAGICBULLET TẠI ĐÂY

[BAND ID]OBB V20 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, TRỜI TỐI, MAGICBULLET, HEADSHOT TẠI ĐÂY2. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 32BIT VỚI TÊN OBB 2019115088:
[BAND ID] OBB FIX LAG V1 - CÓ TRỜI SÁNG, ESP NAME 230MB TẠI ĐÂY

[BAND ID] OBB FIX LAG V2 - CÓ TRỜI SÁNG, KHÔNG CÓ ESP NAME 230MB TẠI ĐÂY

[BAND ID] OBB FIX LAG V3 - CÓ TRỜI SÁNGESP NAME 170MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V4 - CÓ TRỜI SÁNG, KHÔNG CÓ ESP NAME 170MB TẠI ĐÂY\

[BAND ID] OBB FIX LAG V5 - CÓ TRỜI TỐIESP NAME 170MB TẠI ĐÂY


+[BAND ID]  OBB FIX LAG V6 - CÓ TRỜI TỐI, KHÔNG CÓ ESP NAME 170MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V7 - CÓ TRỜI TỐIESP NAME 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V8 - CÓ TRỜI TỐI, KHÔNG CÓ ESP NAME 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V9 - CÓ TRỜI TỐIESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V10 - CÓ TRỜI TỐIESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG 170MB TẠI ĐÂY[BAND ID] OBB FIX LAG V11 - CÓ TRỜI SÁNGESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG 230MB TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB FIX LAG V12 - CÓ TRỜI SÁNGESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG 170MB TẠI ĐÂY


+[BAND ID]  OBB V13 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB V14 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG TẠI ĐÂY


+[BAND ID]  OBB V15 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, TRỜI TỐI TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB V16 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG, TRỜI TỐI TẠI ĐÂY


+ [BAND ID] OBB V17 KHÔNG FIX LAG CÓ HEADSHOT, ESP NAME, TRỜI TỐI TẠI ĐÂY


[BAND ID] OBB V18 KHÔNG FIX LAG CÓ HEADSHOT, ESP NAME, NHÌN XUYÊN TƯỜNG, TRỜI TỐI TẠI ĐÂY


[BAND ID]OBB V19 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, TRỜI TỐI, MAGICBULLET TẠI ĐÂY[BAND ID]OBB V20 KHÔNG FIX LAG CÓ ESP NAME, TRỜI TỐI, MAGICBULLET, HEADSHOT TẠI ĐÂYHướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!