HƯỚNG DẪN FIX LAG V11 PRO FREE FIRE OB33 1.80.9 DÀNH CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - UPDATE DATA FIX LAG

Thông tin:  

HƯỚNG DẪN FIX LAG V11 PRO FREE FIRE OB33 1.80.9 DÀNH CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT - UPDATE DATA FIX LAG

 

Dung lượng: 500KB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB33 1.80.9 TRÊN IPHONE IOS MỚI NHẤT CẬP NHẬT 11/05/2022.

- FILE DATA FIX LAG FULL:

+ FILE FLFF OB33 TB, YẾU


- FILE DATA CÀI THÊM:

+ FILE DATA TÌM LIỀM.......Link:
TẢI NHANH TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB33 CHO IPHONE IOS MỚI NHẤT

 
- DATA GÓI:

+ FILE DATA TRỜI TỐI XÓA CỎTẠI ĐÂY

+ FILE DATA TRỜI SÁNG XÓA CỎTẠI ĐÂY

+ FILE DATA BYPASS + AUTO HEADSHOT 100%TẠI ĐÂY

+ FILE DATA BYPASS + AUTO HEADSHOT 98%TẠI ĐÂY

+ FILE DATA BYPASSTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA HEADSHOTTẠI ĐÂY+ FILE DATA NHÌN XUYÊN TƯỜNGTẠI ĐÂY

+ FILE DATA XÓA  NHÌN XUYÊN TƯỜNGTẠI ĐÂY- DATA FULL:+ FILE DATA FLFF IOS OB33 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF IOS OB33 YẾU TẠI ĐÂY- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:
+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNGTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME CÓ HÀNH ĐỘNGTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNGTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA BO TỬ CHIẾN + XÓA NGỘ KHÔNGTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + BOOM KEO MINITẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + XUYÊN BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + NGỘ KHÔNG BAYTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + NGỘ KHÔNG BAY + XUYÊN BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU MÁU KEOTẠI ĐÂY


DATA ESP NAME + DI CHUYỂN LÀ BAYTẠI ĐÂY


DATA ESP NAME + GÓC NHÌN THỨ NHẤTTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGETẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + XÓA HOẠT ẢNHTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + BOOM KEO CHÒITẠI ĐÂY+ DATA ESP NAME + TÌM XU, CHIP NÂNG CẤP, BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + NGỘ KHÔNG BAY + TÌM XU, MÁU, KEO, KATANATẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆNTẠI ĐÂYDATA TÌM XU, KEO, CHIP NÂNG CẤP + XÓA HOẠT ẢNH, XÓA NGỘ KHÔNG + XUYÊN KEOTẠI ĐÂY


DATA ESP NAME + TÌM XU, MÁU, KEO, KAR98 NÂNG CẤPTẠI ĐÂY


DATA ESP NAME + TÌM ĐỒ 3, XU, MÁU, KEO, CHIM BÓI CÁ + XÓA KHÓI CHOÁNG + BẮN SAU NV NỮTẠI ĐÂY


DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM K98 NÂNG CẤP , ĐẠN TỈATẠI ĐÂY+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU MÁU KEO, VSS NÂNG CẤPTẠI ĐÂY


+ DATA ESP NAME + XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU, MÁU, KEO, CHIP NÂNG CẤPTẠI ĐÂY
+ DATA XÓA NGỘ KHÔNGTẠI ĐÂY


+ DATA  XÓA BO TỬ CHIẾN + XÓA NGỘ KHÔNGTẠI ĐÂY


+ DATA  XÓA NGỘ KHÔNG + BOOM KEO MINITẠI ĐÂY


+ DATA  XÓA NGỘ KHÔNG + XUYÊN BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA NGỘ KHÔNG BAYTẠI ĐÂY


+ DATA NGỘ KHÔNG BAY + XUYÊN BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA  XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU MÁU KEOTẠI ĐÂY
DATA  DI CHUYỂN LÀ BAYTẠI ĐÂY


DATA GÓC NHÌN THỨ NHẤTTẠI ĐÂY


+ DATA  ỔN ĐỊNH VÀ TĂNG DAMAGETẠI ĐÂY


+ DATA XÓA NGỘ KHÔNG + XÓA HOẠT ẢNHTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA NGỘ KHÔNG + BOOM KEO CHÒITẠI ĐÂY
+ DATA TÌM XU, CHIP NÂNG CẤP, BOOM KEOTẠI ĐÂY


+ DATA NGỘ KHÔNG BAY + TÌM XU, MÁU, KEO, KATANATẠI ĐÂY


+ DATA XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM VẬT PHẨM SỰ KIỆNTẠI ĐÂYDATA TÌM XU, MÁU, KEO, KAR98 NÂNG CẤPTẠI ĐÂY


DATA TÌM ĐỒ 3, XU, MÁU, KEO, CHIM BÓI CÁ + XÓA KHÓI CHOÁNG + BẮN SAU NV NỮTẠI ĐÂYDATA XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM K98 NÂNG CẤP , ĐẠN TỈATẠI ĐÂYDATA XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU MÁU KEO, VSS NÂNG CẤPTẠI ĐÂY+ DATA XÓA NGỘ KHÔNG + TÌM XU, MÁU, KEO, CHIP NÂNG CẤPTẠI ĐÂY


+ DATA GHIM TÂM MISHA + TÌM SÚNG SẠCTẠI ĐÂY


+ DATA TÌM M82B + ĐẠN TỈATẠI ĐÂY


+ DATA TÌM TẤT CẢ SÚNG TRƯỜNG  TẤM XA + TÌM XU, KEO, CHIP NÂNG CẤPTẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:+ DATA ANTENNA ĐẦUTẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA TAYTẠI ĐÂY

+ FILE DATA AUTO HEADSHOT DỄ DÀNG LOẠI LỖI DAMAGETẠI ĐÂY


FF THƯỜNG HEADSHOT + AIM HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGE TẠI ĐÂY


FF THƯỜNG HEADSHOT LOẠI 1 + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGETẠI ĐÂY


FF THƯỜNG HEADSHOT LOẠI 2 + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGETẠI ĐÂY


FF THƯỜNG HEADSHOT LOẠI 3 + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGETẠI ĐÂY

FF THƯỜNG HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGETẠI ĐÂY


FF THƯỜNG HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGETẠI ĐÂYFF THƯỜNG HEADSHOT VÍ TRÍ BÀN TAY + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGETẠI ĐÂY


FF THƯỜNG HEADSHOT VỊ TRÍ BALO + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGETẠI ĐÂY


FF THƯỜNG HEADSHOT VỊ TRÍ SÚNG + ANTENNA ĐẦU LOẠI KHÔNG LỖI DAMAGETẠI ĐÂY


FF THƯỜNG HEADSHOT 100% + AIMBOT ĐẦU + CỔ DÀITẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + CỔ CAO + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


+ DATA HEADSHOT 100+ AIMBOT ĐẦU + ĐẦU TOTẠI ĐÂY


FF THƯỜNG ĐẠN MA THUẬTTẠI ĐÂY- DATA CÀI THÊM LOẠI 3:+ DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀYTẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO
Post a Comment

error: Content is protected !!