UPDATE OBB MAP TUYẾT OB34 VIP 1.90.X






Thông tin: 

 

UPDATE OBB MAP TUYẾT OB34 VIP 1.90.X

 


Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- NHÌN XUYÊN TƯỜNG


- NHÌN XUYÊN ĐÒ


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACC







Link:
TẢI NHANH UPDATE OBB MAP TUYẾT OB34 VIP 1.90.X


 























OBB MAP TUYẾT 64 BIT (ĐUÔI 04):TẠI ĐÂY





OBB MAP TUYẾT 32 BIT (ĐUÔI 02:TẠI ĐÂY



OBB MAP TUYẾT 64 BIT CÓ ESP NAME (ĐUÔI 04):TẠI ĐÂY





OBB MAP TUYẾT 32 BIT CÓ ESP NAME (ĐUÔI 02:TẠI ĐÂY
























---------------------------------------------------------















Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO













Post a Comment

error: Content is protected !!