Thursday, July 21, 2022

FIX LAG FREE FIRE V1 OB35 MỚI NHẤT FF & FFMAX XÓA MINI MAP GIẢM LAG SIÊU MƯỢT

Thông tin: 

 

FIX LAG FREE FIRE V1 OB35 MỚI NHẤT FF & FFMAX XÓA MINI MAP GIẢM LAG SIÊU MƯỢT

 


Dung lượng: 1MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- FIX LAG


- TỐI ƯU FPS


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACCLink:

TẢI NHANH FIX LAG FREE FIRE V1 OB35 MỚI NHẤT FF & FFMAX XÓA MINI MAP GIẢM LAG SIÊU MƯỢT


 


FIX LAG FF - CÓ ĐỒ: TẠI ĐÂY


FIX LAG FF - KHÔNG CÓ ĐỒ: TẠI ĐÂY


FIX LAG FF - XÓA MINI MAP: TẠI ĐÂY


FIX LAG FF - MINI MAP GỐC: TẠI ĐÂY


-----------------------------------------------------


FIX LAG FFM - CÓ ĐỒ: TẠI ĐÂY


FIX LAG FFM - KHÔNG CÓ ĐỒ: TẠI ĐÂY


FIX LAG FF - XÓA MINI MAP: TẠI ĐÂY


FIX LAG FF - MINI MAP GỐC: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEOPrevious Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: