MOD DATA, DATA HEADSHOT FREE FIRE THỬ NGHIỆM !


Thông tin: 

 

MOD DATA, DATA HEADSHOT FREE FIRE THỬ NGHIỆM ! 

 

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- NHÌN XUYÊN TƯỜNG


- NHÌN XUYÊN ĐÒ


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACCLink:

TẢI NHANH MOD DATA, DATA HEADSHOT FREE FIRE THỬ NGHIỆM ! 


 MOD DATA, DATA HEADSHOT FREE FIRE THỬ NGHIỆM ! 

**CÁCH CHƠI DATA HEADSHOT LOẠI 1: https://youtu.be/NKHpj3ZqJCY


CHÚ Ý:

** 1 DATA HEADSHOT LOẠI 1 CÓ THỂ CÀI CHUNG VỚI 1 DATA CÀI THÊM LOẠI 2


- DATA HEADSHOT LOẠI 1:


DATA GHIM ĐẦU: TẠI DÂY


DATA GHIM CỔ: TẠI DÂY


DATA GHIM NGỰC: TẠI DÂY


DATA CỔ CAO: TẠI DÂY


DATA MAGIC BULLET ĐẠN MA THUẬT: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 2


DATA ĐỊNH VỊ NPC NAME: TẠI ĐÂY


DATA ĐỊNH VỊ THÍNH VÀNG: TẠI ĐÂY


DATA ĐỊNH VỊ THÍNH TÍM: TẠI ĐÂY


DATA ĐẠN SÚNG LỤC = KÍNH SIÊU TO CỦA BÀ TÂN: TẠI ĐÂY


DATA NẰM LÀ BAY: TẠI ĐÂY


DATA BOM KEO CHÒI: TẠI ĐÂY


DATA BOM KEO NHÀ L: TẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO

Post a Comment

error: Content is protected !!