MOD DATA ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN ĐỊCH KHÔNG BAN ID - KHÔNG BAN NICK CHO FREE FIRE 1.92.8 & FREE FIRE MAX 2.92.8






Thông tin: 

 

MOD DATA ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN ĐỊCH KHÔNG BAN ID - KHÔNG BAN NICK CHO FREE FIRE 1.92.8 & FREE FIRE MAX 2.92.8

 

Dung lượng: 5MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- NHÌN XUYÊN TƯỜNG


- NHÌN XUYÊN ĐÒ


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACC







Link:

TẢI NHANH MOD DATA ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN ĐỊCH KHÔNG BAN ID - KHÔNG BAN NICK CHO FREE FIRE 1.92.8 & FREE FIRE MAX 2.92.8


 

























FF THƯỜNG:


ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN SÚNG LỤC:TẠI ĐÂY


ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN FULL SÚNG SAU LƯNG + SÚNG LỤC:TẠI ĐÂY



ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN FULL SÚNG SAU LƯNG + SÚNG LỤC + TAY:TẠI ĐÂY





FF MAX:


ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN SÚNG LỤC:TẠI ĐÂY


ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN FULL SÚNG SAU LƯNG + SÚNG LỤC:TẠI ĐÂY



ĐỊNH VỊ DẤU CHÂN FULL SÚNG SAU LƯNG + SÚNG LỤC + TAY:TẠI ĐÂY













Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO













Post a Comment

error: Content is protected !!