Wednesday, September 21, 2022

FIX LAG FREE FIRE - FREE FIRE MAX OB36 🔥 UPDATE DATA FIX LAG OB36 MỚI NHẤT SIÊU MƯỢT

Thông tin: 

 

FIX LAG FREE FIRE - FREE FIRE MAX OB36 🔥 UPDATE DATA FIX LAG OB36 MỚI NHẤT SIÊU MƯỢT

 


Dung lượng: 1MB

Chức năng:


- NHƯ VIDEO


- FIX LAG


- TỐI ƯU FPS


- KHÔNG BAND ID


- KHÔNG GHIM ACCLink:

TẢI NHANH FIX LAG FREE FIRE - FREE FIRE MAX OB36 🔥 UPDATE DATA FIX LAG OB36 MỚI NHẤT SIÊU MƯỢT


 - FF THƯỜNG:


+ FIX LAG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


+ FIX LAG KHÔNG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


- FF MAX:


+ FIX LAG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY


+ FIX LAG KHÔNG CÓ ĐỒTẠI ĐÂY
Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEOPrevious Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: