HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB36 1.93.8 V5 PRO LOẠI MỚI - UPDATE DATA FIX LAG LOẠI MỚI ĐẢM BẢO KHÔNG KHÓA NICK 100%



Thông tin:  

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB36 1.93.8 V5 PRO LOẠI MỚI - UPDATE DATA FIX LAG LOẠI MỚI ĐẢM BẢO KHÔNG KHÓA NICK 100%


Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB36 1.93.8 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 10/10/2022.

- FILE DATA FIX LAG FULL:

+ TRUNG BÌNH, YẾU, CỰC YẾU, TRUNG BÌNH CỰC YẾU

- FILE DATA CÀI THÊM:

 FILE DATA FPS CAO OB36 1.93.8

FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.........












Link:

VIDEO HƯỚNG DẪN TẢI NHANH





TẢI NHANH TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB36 MỚI NHẤT


 


















- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:



+ FILE DATA FPS CAO TẠI ĐÂY







- DATA CÀI THÊM LOẠI 2 :

+ DATA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 3 :

+ DATA MINI MAP GỐCTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA MINI MAP TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 4:


+ DATA WALL CAM ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 5:


+ DATA WALL CAM ĐẢO QUÂN SỰ 2.0: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 6:


+ DATA WALL CAM ĐẢO SA MẠC: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 7:


+ DATA WALL CAM ĐẢO MẶT TRỜI: TẠI ĐÂY



- DATA CÀI THÊM LOẠI 0:





- DATA CÀI THÊM LOẠI 8 :


+ DATA NHẤP NHÔTẠI ĐÂY



- DATA FIX LAG FULL:


+ FILE DATA FLFF OB36 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB36 YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB36 CỰC YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB36 LOẠI 0KB TẠI ĐÂY









Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!