HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB37 1.94.6 V4 PRO LOẠI MỚI - UPDATE DATA FIX LAG LOẠI MỚI ĐẢM BẢO KHÔNG KHÓA NICK 100%



Thông tin:  

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB37 1.94.6 V4 PRO LOẠI MỚI - UPDATE DATA FIX LAG LOẠI MỚI ĐẢM BẢO KHÔNG KHÓA NICK 100%


Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB37 1.94.6 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 25/11/2022.

- FILE DATA FIX LAG FULL:

+ TRUNG BÌNH, YẾU, CỰC YẾU, TRUNG BÌNH CỰC YẾU

- FILE DATA CÀI THÊM:

 FILE DATA FPS CAO OB37 1.94.6

FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.........












Link:

VIDEO HƯỚNG DẪN TẢI NHANH





TẢI NHANH TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB37 MỚI NHẤT


 


















- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:



+ FILE DATA FPS CAO TẠI ĐÂY







- DATA CÀI THÊM LOẠI 2 :

+ DATA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 3 :

+ DATA MINI MAP GỐCTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA MINI MAP TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 4:


+ DATA WALL CAM ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 5:


+ DATA WALL CAM ĐẢO QUÂN SỰ 2.0: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 6:


+ DATA WALL CAM ĐẢO SA MẠC: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 7:


+ DATA WALL CAM ĐẢO MẶT TRỜI: TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 0 ( CÓ THỂ BỊ BAN, CÂN NHẮC TRC KHI CHƠI):


+ DATA HIỆU ỨNG DẤU CHÂN: TẠI ĐÂY


+ DATA BOOM KEO CHÒI: TẠI ĐÂY


+ DATA MAGIC CONFIG: TẠI ĐÂY


+ DATA BOOM KEO MINI: TẠI ĐÂY


+ DATA XÓA BO TC: TẠI ĐÂY


+ DATA TÌM VPSK: TẠI ĐÂY


+ DATA ỔN ĐỊNH VÀ TẰNG DAMAGE: TẠI ĐÂY







- DATA FIX LAG FULL:



+ FILE DATA FLFF OB37 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB37 YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB37 CỰC YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB37 SIÊU YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB37 LOẠI 0KB TẠI ĐÂY










Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!