HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB39 1.98.2 V1 PRO LOẠI MỚI - UPDATE DATA FIX LAG LOẠI MỚI ĐẢM BẢO KHÔNG KHÓA NICK 100%Thông tin:  

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB39 1.98.2 V1 PRO LOẠI MỚI - UPDATE DATA FIX LAG LOẠI MỚI ĐẢM BẢO KHÔNG KHÓA NICK 100%


Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB39 1.98.2 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 22/03/2023.

- FILE DATA FIX LAG FULL:

+ TRUNG BÌNH, YẾU, CỰC YẾU, TRUNG BÌNH CỰC YẾU

- FILE DATA CÀI THÊM:

 FILE DATA FPS CAO OB39 1.98.2

FILE DATA XÓA TÓC, XÓA GIÀY.........
Link:

VIDEO HƯỚNG DẪN TẢI NHANH

TẢI NHANH TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB39 MỚI NHẤT


 


- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:+ FILE DATA FPS CAO TẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 2 :

+ DATA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY


+ DATA XÓA PHÔNG CHỮ GỐCTẠI ĐÂY DATA CÀI THÊM LOẠI 3:+ FILE DATA MINI MAP GỐC: TẠI ĐÂY


+ FILE XÓA DATA MINI MAP GỐC: TẠI ĐÂY

- DATA FIX LAG FULL:+ FILE DATA FLFF OB39 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB39 YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB39 CỰC YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB39 SIÊU YẾU TẠI ĐÂY


+ FILE DATA FLFF OB39 LOẠI 0KB TẠI ĐÂY

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ VIDEO


Post a Comment

error: Content is protected !!