Wednesday, January 22, 2020

HACK MAP GARENA ROV: MOBILE MOBA V1.33.1.7 SEVER THAILAND FREE 100%, ANTIBANNED

Thông tin: HACK MAP GARENA ROV: MOBILE MOBA V1.33.1.7 SEVER THAILAND  FREE 100%, ANTIBANNED

Dung lượng: 67 MB

Chức năng:- HACK MAP GARENA ROV: MOBILE MOBA V1.33.1.7

- ANTIBAND
Link:
- APK HACK MAP GARENA ROV: MOBILE MOBA V1.33.1.7TẠI ĐÂY


- OBB HACK MAP GARENA ROV: MOBILE MOBA V1.33.1.7TẠI ĐÂY
FULL LINK APK HACK MAP GARENA ROV: MOBILE MOBA V1.33.1.7 SEVER THAILAND  FREE 100%, ANTIBANNED 

Hướng dẫn cài đặt:

- INSTALL APK + OBB:

+ Uninstall HACK MAP GARENA AOV - ARENA OF VALOR: ACTION MOBA V1.33.1.7are in use on the device

+ Download APK and install.

+ Download Obb to the extracted archive inside the folder "com.garena.game.kgth". Copy that directory and go to the "Device / Android / obb /" link


+ Enter the gameHACK MAP GARENA AOV - ARENA OF VALOR: ACTION MOBA V1.33.1.4 SEVER INDONESIA FREE 100%, ANTIBANNEDThông tin: HACK MAP GARENA AOV - ARENA OF VALOR: ACTION MOBA V1.33.1.4 SEVER INDONESIA FREE 100%, ANTIBANNED

Dung lượng: 67 MB

Chức năng:HACK MAP GARENA AOV - ARENA OF VALOR: ACTION MOBA V1.33.1.4

- ANTIBAND
Link:
- APK HACK MAP GARENA AOV - ARENA OF VALOR: ACTION MOBA V1.33.1.4TẠI ĐÂY


- OBB HACK MAP GARENA AOV - ARENA OF VALOR: ACTION MOBA V1.33.1.4TẠI ĐÂY
FULL LINK APK HACK MAP GARENA AOV - ARENA OF VALOR: ACTION MOBA V1.33.1.4 SEVER INDONESIA  

Hướng dẫn cài đặt:

- INSTALL APK + OBB:

+ Uninstall HACK MAP GARENA AOV - ARENA OF VALOR: ACTION MOBA V1.33.1.4 are in use on the device

+ Download APK and install.

+ Download Obb to the extracted archive inside the folder "com.garena.game.kgid". Copy that directory and go to the "Device / Android / obb /" link


+ Enter the gameHACK MAP ARENA OF VALOR: 5V5 ARENA GAME V1.33.1.5 SEVER EU FREE, ANTIBANNED


Thông tin: HACK MAP ARENA OF VALOR: 5V5 ARENA GAME V1.33.1.5 SEVER EU FREE, ANTIBANNED

Dung lượng: 67 MB

Chức năng:HACK MAP ARENA OF VALOR: 5V5 ARENA GAME V1.33.1.5

- ANTIBAND
Link:
- APK HACK MAP ARENA OF VALOR: 5V5 ARENA GAME V1.33.1.5TẠI ĐÂY


- OBB HACK MAP ARENA OF VALOR: 5V5 ARENA GAME V1.33.1.5TẠI ĐÂY
FULL LINK APK HACK MAP ARENA OF VALOR: 5V5 ARENA GAME V1.33.1.5 

Hướng dẫn cài đặt:

- INSTALL APK + OBB:

+ Uninstall ARENA OF VALOR: 5V5 ARENA GAME V1.33.1.5 are in use on the device

+ Download APK and install.

+ Download Obb to the extracted archive inside the folder "com.ngame.allstar.eu". Copy that directory and go to the "Device / Android / obb /" link


+ Enter the gameHACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY 1.33.1.5 MIỄN PHÍ - HACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 13


Thông tin: HACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY 1.33.1.5 MIỄN PHÍ - HACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE MÙA 13

Dung lượng: 67 MB

Chức năng:HACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY 1.33.1.5

- ANTIBAND CHỐNG KHÓA NICK
Link:
- APK HACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬYTẠI ĐÂY


- OBB HACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬYTẠI ĐÂY
FULL LINK APK HACK MAP LIÊN QUÂN MOBILE PHIÊN BẢN PHÁP SƯ TRỖI DẬY 

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK + OBB:

+ Gỡ bản Liên Quân đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.garena.game.kgvn". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.Monday, January 20, 2020

FIX LAG FREE FIRE OB19 1.44.0/1.43.4 SIÊU MƯỢT - UPDATE FILE DATA FPS CAO GIÚP HỖ TRỢ GIẢM GIẬT LAG 99%

Thông tin:  FIX LAG FREE FIRE OB19 1.44.0/1.43.4 SIÊU MƯỢT - UPDATE FILE DATA FPS CAO GIÚP HỖ TRỢ GIẢM GIẬT LAG 99%

Dung lượng: 325KB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB19 1.43.4 VÀ 1.44.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 20/1/2020.

- 17 FILE DATA FIX LAG:

+ XÓA VÀ GIẢM HIỆU ỨNG MAP SÁT ĐAO

+ XÓA CHẾ ĐỘ CHƠI TỬ CHIẾN

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ TỐI ƯU ĐẤU TEAM 2 VÀ TEAM 4 CỰC MƯỢT

+ FILE FLFF 1.44.0 TB 1 V36FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME, ĐỂ LẠI TOÀN BỘ TRANG PHỤC TRONG DATA.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 TB 2 V36FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME, XÓA 1 SỐ TRANG PHỤC TRONG DATA

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 YẾU 1 V36FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 CỰC YẾU 1 V36: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI,GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 CỰC YẾU 2 V36: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI,GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, KHÔNG BAO GIỜ CẬP NHẬT BANNER QUẢNG CÁO, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

- FILE DATA FPS CAO 1.43.4:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH

- 2 FILE DATA ĂNG TEN - ATENNA

+ ANTENA FULL 2 BẢN

+ CHỈ LÀ DATA NÊN DÙNG HAY KHÔNG TÙY CÁC BẠN.

FILE DATA PATCH MOD SKIN SÚNG, XE, CẬN CHIẾN, TRỢ THỦ.

- FILE DATA  PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM

- FILE DATA PATCH XÓA SÚNG

- FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT

- FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA VÀ MOD TRANG PHỤC MẶC ĐỊNH

Link:

- FILE DATA DÙNG CHUNG PHIÊN BẢN 1.43.4 VÀ 1.44.0:

+ FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĂNG TEN TAY :  TẠI ĐÂY

FILE FIX LAG DÀNH CHO PHIÊN BẢN 1.43.4: 

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 CỰC YẾU 1: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH MOD SKIN OB19 V7TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM + XÓA SÚNGTẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨMTẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA SÚNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM GIẢM HÀNH ĐỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA VÀ MOD TRANG PHỤC MẶC ĐỊNH: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FPS CAO 1.43.3 VIP V5 MỚITẠI ĐÂY

FILE FIX LAG DÀNH CHO PHIÊN BẢN 1.40.0:

+ FILE FLFF OB19 1.44.0 TRUNG BÌNH 1 : TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.44.0 TRUNG BÌNH 2: TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.44.0 YẾU:  TẠI ĐÂY


+ FILE FLFF OB19 1.44.0 CỰC YẾU 1: TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.44.0 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY 

+ FILE DATA FPS CAO 1.44.0 VIP V6 MỚITẠI ĐÂY


TỔNG HỢP TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB19 1.43.3 VÀ 1.44.0 MỚI NHẤT TẠI ĐÂY


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ CUỐI VIDEO.
Saturday, January 18, 2020

HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB19 1.44.0/1.43.4 MỚI NHẤT - DATA FIX LAG CỰC NHẸ, CỰC MƯỢT, CỰC NGON.


Thông tin:  HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE OB19 1.44.0/1.43.4 MỚI NHẤT - DATA FIX LAG CỰC NHẸ, CỰC MƯỢT, CỰC NGON.

Dung lượng: 325KB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB19 1.43.4 VÀ 1.44.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 18/1/2020.

- 17 FILE DATA FIX LAG:

+ XÓA VÀ GIẢM HIỆU ỨNG MAP SÁT ĐAO

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ TỐI ƯU ĐẤU TEAM 2 VÀ TEAM 4 CỰC MƯỢT

+ FILE FLFF 1.44.0 TB 1 V35FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME, ĐỂ LẠI TOÀN BỘ TRANG PHỤC TRONG DATA.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 TB 2 V35FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME, XÓA 1 SỐ TRANG PHỤC TRONG DATA

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 YẾU 1 V35FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 CỰC YẾU 1 V35: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI,GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 CỰC YẾU 2 V35: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI,GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, KHÔNG BAO GIỜ CẬP NHẬT BANNER QUẢNG CÁO, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

- FILE DATA FPS CAO 1.43.4:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH

- 2 FILE DATA ĂNG TEN - ATENNA

+ ANTENA FULL 2 BẢN

+ CHỈ LÀ DATA NÊN DÙNG HAY KHÔNG TÙY CÁC BẠN.

FILE DATA PATCH MOD SKIN SÚNG, XE, CẬN CHIẾN, TRỢ THỦ.

- FILE DATA  PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM

- FILE DATA PATCH XÓA SÚNG

- FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT

- FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA VÀ MOD TRANG PHỤC MẶC ĐỊNH

Link:

- FILE DATA DÙNG CHUNG PHIÊN BẢN 1.43.4 VÀ 1.44.0:

+ FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĂNG TEN TAY :  TẠI ĐÂY

FILE FIX LAG DÀNH CHO PHIÊN BẢN 1.43.4: 

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 CỰC YẾU 1: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH MOD SKIN OB19 V7TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM + XÓA SÚNGTẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨMTẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA SÚNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM GIẢM HÀNH ĐỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA VÀ MOD TRANG PHỤC MẶC ĐỊNH: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FPS CAO 1.43.3 VIP V5 MỚITẠI ĐÂY

FILE FIX LAG DÀNH CHO PHIÊN BẢN 1.40.0:

+ FILE FLFF OB19 1.40.0 TRUNG BÌNH 1 : TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.40.0 TRUNG BÌNH 2: TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.40.0 YẾU:  TẠI ĐÂY


+ FILE FLFF OB19 1.40.0 CỰC YẾU 1: TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.40.0 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY 


TỔNG HỢP TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB19 1.43.3 VÀ 1.44.0 MỚI NHẤT TẠI ĐÂY


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ CUỐI VIDEO.

Friday, January 17, 2020

MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.4 V19 - MEGA MOD, NEW MOD, ANTI BANNED, AND MORE FUNCTIONS MOD MENU


Thông tin: MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.4 V19 - MEGA MOD, NEW MOD, ANTI BANNED, AND MORE FUNCTIONS MOD MENU


Dung lượng: 44 MB

Chức năng:

- UPDATE 5 MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.4

UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.4 V19 VER 1 - MENU MOD V1

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.4 V19 VER 2 - MENU MOD V2


+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.4 V19 VER 3 - MENU MOD V3

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.4 V19 VER 4 - MENU MOD V4

+ UPDATE MOD APK FIRE OB19 1.43.4 V19 VER 5- NO MENU MOD
- CẬP NHẬT ANTIBAND PRO MỚI NHẤT - ANTIBAND PRO NEW

- NGƯỜI HỒNG - PINK BODY

- XÓA CỎ - NO GRASS

- ÍT CÂY - LESS TREE

- DATA ĂNG TEN ĐẦU - DATA ANTENNA HEAD

- DATA MOD MAP ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG  - DATA MOD MAP PURGATORY

- DATA ĐI XUYÊN TƯỜNG ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG FULL - DATA WALL HACK MAP PURGATORY

- VÀ NHIỀU CHỨC NĂNG MOD MENU KHÁC - AND MORE FUNCTION MOD MENU

Link:
- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.4 V19 VER 1 (44 MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.4 V19 VER 2 (44 MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.4 V19 VER 3 (50 MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD MENU FREE FIRE 1.43.4 V19 VER 4 (40 MB)TẠI ĐÂY

- APK MOD FREE FIRE 1.43.4 V19 VER 5 (44 MB)TẠI ĐÂY

- DATA ANTENNA HEAD 1.43.4TẠI ĐÂY

- DATA MOD MAP PURGATORY 1.43.4TẠI ĐÂY

- DATA WALL HACK MAP PURGATORY 1.43.4TẠI ĐÂY

- VIRTUAL CHINATẠI ĐÂY

- FILE APK UN-BANDTẠI ĐÂY

- OBB FREE FIRE 1.43.4TẠI ĐÂY

FULL LINK VIP MOD MENU APK FREE FIRE OB19 1.43.4 V19


 

Hướng dẫn cài đặt:

- CÀI ĐẶT APK:

+ Gỡ bản FF đang dùng trên máy

+ Tải Apk về và cài đặt.

+ Tải Obb về giải nén bên trong có thư mục "com.dts.freefireth". Coppy thư mục đó và để vào đường dẫn "Bộ nhớ máy/Android/obb/"

+ Vào game.


FIX LAG FREE FIRE OB19 SIÊU MƯỢT - CẬP NHẬT DATA FIX LAG CHO PHIÊN BẢN 1.44.0 VÀ PHIÊN BẢN 1.43.4

Thông tin:  FIX LAG FREE FIRE OB19 SIÊU MƯỢT - CẬP NHẬT DATA FIX LAG CHO PHIÊN BẢN 1.44.0 VÀ PHIÊN BẢN 1.43.4

Dung lượng: 325KB

Chức năng:

- CẬP NHẬT PHIÊN BẢN FIX LAG FREE FIRE OB19 1.43.4 VÀ 1.44.0 MỚI NHẤT CẬP NHẬT 17/1/2020.

- 17 FILE DATA FIX LAG:

+ XÓA VÀ GIẢM HIỆU ỨNG MAP SÁT ĐAO

+ TỐI ƯU GIẢM DUNG LƯỢNG CỰC NHỎ CHO MÁY YẾU CHƠI CỰC MƯỢT.

+ TỐI ƯU ĐẤU TEAM 2 VÀ TEAM 4 CỰC MƯỢT

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 TB V34FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 YẾU V34FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI, GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 CỰC YẾU 1 V34: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI,GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

+ FILE FLFF 1.43.4 VÀ 1.44.0 CỰC YẾU 2 V34: FIX LAG TỐI ƯU CÁC CHẾ ĐỘ CHƠI,GIẢM DATA GAME; XÓA ẢNH, BANNER QUẢNG CÁO; XÓA TẤT CẢ NỀN BACK GROUND; XÓA NHÂN VẬT TRONG ĐẢO CHỜ; XÓA ÂM THANH THỪA TRONG SẢNH CHỜ, ĐẢO CHỜ, MAP ĐẤU XÓA SKIN MÁY BAY, XÓA SKIN XE, NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH, QUẦN ÁO MẶC ĐỊNH, XÓA BALO MŨ GIÁP TRONG TRẬN ĐẤU, XÓA PHÔNG CHỮ, KHÔNG BAO GIỜ CẬP NHẬT BANNER QUẢNG CÁO, XÓA BÁO, TRUYỀN THÔNG, BẢNG XẾP HANG, XÓA NỀN, ẢNH, XÓA HIỆU ỨNG MÂY MÙ, BO ĐỐT, XÓA TẤT CẢ CÁC ICON, AVATAR THỪA CỦA GAME.

- FILE DATA FPS CAO 1.43.4:

+ TÍCH HỢP FPS CAO VÀO DATA FIX LAG

+ ỔN ĐỊNH FPS, TỐI ƯU ĐỒ HỌA.

+ VÀO TRẬN NHANH

- 2 FILE DATA ĂNG TEN - ATENNA

+ ANTENA FULL 2 BẢN

+ CHỈ LÀ DATA NÊN DÙNG HAY KHÔNG TÙY CÁC BẠN.

FILE DATA PATCH MOD SKIN SÚNG, XE, CẬN CHIẾN, TRỢ THỦ.

- FILE DATA  PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM

- FILE DATA PATCH XÓA SÚNG

- FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA HÀNH ĐỘNG NHÂN VẬT

- FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA VÀ MOD TRANG PHỤC MẶC ĐỊNH

Link:

- FILE DATA DÙNG CHUNG PHIÊN BẢN 1.43.4 VÀ 1.44.0:

+ FILE DATA ĂNG TEN ĐẦU :  TẠI ĐÂY

+ FILE DATA ĂNG TEN TAY :  TẠI ĐÂY

FILE FIX LAG DÀNH CHO PHIÊN BẢN 1.43.4: 

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 CỰC YẾU 1: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF 1.43.4 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH MOD SKIN OB19 V7TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨM + XÓA SÚNGTẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA ICON VẬT PHẨMTẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH XÓA SÚNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM GIẢM HÀNH ĐỘNG: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA PATCH THỬ NGHIỆM XÓA VÀ MOD TRANG PHỤC MẶC ĐỊNH: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FPS CAO 1.43.3 VIP V5 MỚITẠI ĐÂY

FILE FIX LAG DÀNH CHO PHIÊN BẢN 1.40.0:

+ FILE FLFF OB19 1.40.0 TRUNG BÌNH : TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.40.0 YẾU:  TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.40.0 CỰC YẾU 1: TẠI ĐÂY

+ FILE FLFF OB19 1.40.0 CỰC YẾU 2: TẠI ĐÂY 


TỔNG HỢP TẤT CẢ FILE FIX LAG FREE FIRE OB19 1.43.3 VÀ 1.44.0 MỚI NHẤT TẠI ĐÂY


 

Hướng dẫn cài đặt:

- NHƯ CUỐI VIDEO.